Dla studenta

Projekt DOPASUJ DYPLOM!


Science Shop to nowa  jednostka na UAM koordynująca współpracę pomiędzy uczelnią a różnymi interesariuszami w zakresie prowadzenia badań i edukacji w odpowiedzi na współczesne wyzwania.  W ramach projektu realizowanego na UAM proponujemy innowacyjny model przygotowania prac dyplomowych – w odpowiedzi na konkretne problemy, zapytania i zlecenia różnych interesariuszy – i co bardzo  ważne – w ścisłej współpracy z nimi.  Dzięki temu studenci mają szansę zrealizować ciekawe projekty i stworzyć użyteczne prace dyplomowe, a organizacje i instytucje znaleźć rozwiązania swoich problemów i potrzeb.


Wybierz

Pierwszy krok to wybór interesującego tematu!

Realizuj

Potwierdź zgłoszenie i przystąp do realizacji projektu!

Konsultuj

Wybrany temat skonsultuj z jednym z potencjalnych promotorów.

Pisz

Zacznij pisać pracę na wybrany temat!

Program DOPASUJ DYPLOM! to masa korzyści:PRACA ZESPOŁOWA

możliwość przygotowania pracy w zespołach 2-3 osobowych

METODA PROJEKTOWA

prace przygotowywane metodą projektową

KONSULTACJE

interdyscyplinarne z innych wydziałów

SZANSA ZAWODOWA

szansa na spotkanie przyszłego pracodawcy

DZIAŁANIA ZGODNE Z ZAINTERESOWANIAMI

możliwość zgłaszania własnych tematów – my poszukamy właściwej organizacji

WSPÓŁPRACA

w ścisłej współpracy z instytucją samorządową lub organizacją pozarządową

UŻYTECZNOŚĆ

prace dyplomowe potrzebne, ważne i użyteczne społecznie - koniec z pracami pisanymi do szuflady!

PREZENTACJA

prezentacja zrealizowanych prac i projektów na stronie DopasujDyplom

MODEL SCIENCE SHOP

Podręcznik opisujący wdrożenie modelu Science Shop
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Partnerzy projektu